Anadyr_menu_bubble Anadyr_icon Klantenzone

Anadyr
Estate management

Een belegging in vastgoed is een conditio sine qua non voor het realiseren van uw financiële doelstellingen. Anadyr begeleidt u bij het opbouwen van een onroerend vermogen, een extra passief inkomen en dit zonder zorgen.

Efficiënt investeren

Investeren in kwalitatief beleggingsvastgoed staat garant voor een stabiele, veilige en rendabele belegging op lange termijn. Anadyr werkt samen met u een doordachte vastgoedstrategie uit van A tot Z.

Professioneel beheer

Grondige evaluatie van kandidaat-huurders.

Opvolging van de huurwetgeving en relevante reglementeringen.

Afsluiten, verlengen en verbreken van huurovereenkomsten.

Controle van ontvangsten en uitvoering van betalingen voor beheerde goederen.

Aanvaarden en versturen van opzegbrieven.

Beheer van de waarborgen.

Huurovereenkomsten sluiten.

Toezicht op de naleving van het huurcontract.

Opmaken van de intredende en uittredende plaatsbeschrijving.

Opstellen van de staat van bevinding bij schade of verdeeldheid.

Jaarlijks het pand bezoeken en verslag uitbrengen.

Huurindexeringen en huurprijsaanpassingen doorvoeren.

Vastgoed met rendement

Anadyr introduceert u bij een kwalitatieve vastgoedpartners in België en in Spanje en selecteert voor u geschikte panden en projecten met een uitstekend rendement. U krijgt van ons ook het juiste advies over de optimale structuur om de koop te sluiten, zowel vanuit financieel als fiscaal oogpunt. Daarnaast zorgen wij voor het beheer achteraf via onze formule rentmeesterschap.

Professioneel beheer van het onroerend patrimonium: Rentmeesterschap

  • • Administratief-Juridisch
  • • Financieel
  • • Technisch
  • • Commercieel