Anadyr_menu_bubble Anadyr_icon Klantenzone

De antwoorden op uw vragen

Wacht niet om uw financiële situatie op de oude dag zeker te stellen. Hoe vroeger u begint, des te groter het resultaat. Het deskundig team van Anadyr geeft u de gepaste antwoorden hiervoor.

Pensioenverzekering

Hoe kan ik beleggen in vastgoed via mijn pensioenverzekering? En is dit interessant?

De pensioenverzekeringen die hiervoor in aanmerking komen, zijn de contracten die onder de tweede pensioenpijler vallen. Voor werknemers gaat het om de groepsverzekering en voor zelfstandigen om het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen of de individuele pensioentoezegging.

Voorschot met intrestbetaling

Er bestaan twee technieken.De meest courante techniek is het opnemen van een voorschot uit het contract.Het merendeel van de verzekeraars voorziet in zijn contracten de mogelijkheid om tot 60 % van de al aanwezige opgebouwde reserves op te nemen. In de praktijk wordt meestal gekozen voor een ‘voorschot met intrestbetaling’. U betaalt dan jaarlijks intresten op het opgenomen bedrag en blijft het volledige rendement van uw polis genieten en dit op de volledige reserve, voorschot inbegrepen. De terugbetaling van het opgenomen kapitaal gebeurt in één keer wanneer het contract de einddatum bereikt. Op dat moment trekt de verzekeraar het bedrag van het opgenomen voorschot af van het uit te betalen pensioenkapitaal.

Afsluiten van bulletkrediet

Een tweede piste is het afsluiten van een bulletkrediet, waarbij het kapitaal opnieuw wordt samengesteld via de stortingen in het contract. Bij zo een kredietvorm betaalt u gedurende de looptijd van de lening enkel interesten, waardoor de maandelijkse aflossingen laag blijven. Dat is cashflowmatig interessant. Op de eindvervaldag van het krediet die bij voorkeur wordt afgestemd op het tijdstip van de uitkering van de groepsverzekering, krijgt u het openstaande kapitaal in een keer terugbetaald via de kapitalen ontvangen uit het contract. De intresten die u tijdens de looptijd van het krediet betaalt, kunnen afhankelijk van uw persoonlijke situatie fiscaal aftrekbaar zijn en worden bij voorkeur geheel of gedeeltelijk betaald vanuit huuropbrengsten.

De aankoop van vastgoed via een van deze technieken is vooral interessant voor onroerend goed dat huuropbrengsten oplevert en naar het einde van de carrière toe (vanaf 50 jaar).